4 juli 2016

Bekijk alvast de woningtypes en de prijzen

De website van The Commons wordt momenteel vrijwel dagelijks bijgewerkt. Inmiddels staat de belangrijkste informatie online: welke woningtypes komen er en wat gaan de woningen kosten? U kunt het lezen door te klikken op tabblad 'De Woningen'. U krijgt dan de namen van de vier woningtypes te zien.

De woningtypes zijn vernoemd naar vogels die niet alleen voortkomen in de Dongevallei, maar er ook regelmatig broeden. Zoals de oeverzwaluw, die u hieronder ziet. Dankzij een speciaal bouwwerk broeden er inmiddels tientallen paren.